สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ รับสมัครเพื่อเกลี่ยอัตรากำลัง
นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล